Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng


2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Shop gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.


3- Thời gian lưu trữ thông tin

Không giới hạn.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Shop Thiên Thanh: số 53 đường 2B, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM.


5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về gethai97@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Shop chăm sóc khách hàng.

...